טיפים

מבנה וילונות ונציאנים

וילונות ויניציאנים למעשה מורכבים משלבים רוחביים שמחוברים זה לזה עם חוטים, וכל השלבים מחוברים עם אותם חוטים למסילה בחלקו העליון של הוילון. השלבים ניתנים לכוונון כלפי מעלה ומטה, והיתרון של וילונות ויניציאנים הוא בכך, שאפשר לשלוט לחלוטין על עוצמת האור שנכנסת לחדר, על ידי כיוון שלבי הוילון למיקום המתאים. הכוונון נעשה באמצעות מוט סיבובי פשוט. כאשר השלבים של וילונות ויניציאנים מכוונים כלפי מטה או מעלה, הם מסתירים את החלון וחוסמים אור, וכאשר מכוונים אותם לאמצע, נכנס אור וניתן למשוך כלפי מעלה את כל שלבי הוילון, שנצמדים זה לזה ולמסילה העליונה. כך החלון חשוף לגמרי ללא וילון. תהליך זה מתבצע בעזרת חוט שמושכים או משחררים.